ติดต่อเราเปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.30 - 16.30 น.
ตามวันและเวลาราชการ

สำนักงานบ้านพักรับรอง แผนกสวัสดิการ

กองบิน 41 กองทัพอากาศ
เลขที่ 10 หมู่ 3 ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ : 053-281012 - 5 ต่อ 57442