เรือนแถวฝ้ายคำ ห้อง 1


รายละเอียด
- 2 ห้องนอน
- 1 ห้องครัว
- 2 ห้องน้ำ
ราคาหลังละ 800/คืน มาราชการ (มีหนังสือราชการ) ราคาหลังละ 500/คืน