บ้านเก็ตถวา


รายละเอียด
- 4 ห้องนอน
- 1 ห้องรับแขก
- 1 ห้องครัว
- 2 ห้องน้ำ
ราคาหลังละ 800/คืน (มีหนังสือราชการ) ราคาหลังละ 600/คืน